INCI

Mezinárodní názvosloví kosmetických přísad
(INCI – International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

Každý výrobce kosmetiky má ze zákona (č. 258/2000 Sb.) povinnost na svých produktech uvádět jejich kompletní složení. K tomu je určeno názvosloví INCI. Seznam použitých složek bývá na obalech uveden jako Ingredients (INCI). Pořadí jednotlivých látek odpovídá jejich poměrnému zastoupení v obsahu kosmetiky s tím, že je použito sestupné řazení (čili složky s největším podílem v obsahu jsou na prvním místě). Ty látky, které jsou zastoupeny pod 1% v celkovém objemu, jsou řazeny libovolně.