zdroje

Základní zdroje informací jsou pro mě tyto:

 • COSMETIC ANALYSIS ESTABLISHMENT. Cosmetic Analysis [online]. Eschen: Stiftung zur Förderung der Hautgesundheit, © 2008-2013 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.cosmeticanalysis.com
 • Velmi profesionálně a do hloubky zpracované placené stránky, které doporučuji Vaší pozornosti hlavně v případě, že Vás problematika kosmetických složek opravdu zajímá. Z tohoto zdroje čerpám především odborné názvosloví a také šikovnou a přehlednou strukturu popisu složek.

 • The Environmental Working Group’s mission. EWG.org významná americká organizace pro osvětu v oblasti ekologie a zdraví.
  • BURCZYK, Frank a GIANNI, Aggy. Lexikon kosmetiky od A do Z : jak se vyhnout alergiím, jak rozpoznat, co je škodlivé, jak rozumět deklaracím. Praha: Pragma, [2003?]. 180 s. ISBN 80-7205-939-4.
  • Jedná se o starší knihu, a tak jsou některé informace již neaktuální a tudíž občas zavádějící. Nicméně stále je to jeden z mála dobře stavěných zdrojů, který vyšel v češtině.

  • Öko-Test : richtig gut leben. Frankfurt : Öko-Test Holding AG, 1985-. ISSN 0948-2644.
  • Německý časopis Öko-Test sleduje nejnovější výzkumy a německy mluvící země mu vděčí za svou vysokou informovanost a uvědomělost spotřebitelů.

  • KORBELÁŘ, Jaroslav a ENDRIS, Zdeněk. Naše rostliny v lékařství. Vyd. 5.,přeprac. Praha : Avicenum, 1981. 501 s.
  • JANČA, Jiří a ZENTRICH, Josef Antonín. Herbář léčivých rostlin. Praha: Eminent, 2008-[2009]. 5 sv. ISBN 978-80-7281-365-0.
  • KUSMIREK, Jan. Tekuté slunce : rostlinné oleje pro masáže, aromaterapii, kosmetiku a výživu. Praha: One Woman Press, 2005. 213 s. ISBN 80-86356-41-8.
  • Zejména u složek přírodního původu si dovoluji čerpat se svých znalostí, které jsou, co se literatury týče postaveny zejména na těchto knihách.